หน้าหลัก   |   เกี่ยวกับเรา   |   กรรมการชมรม   |   สมาชิก   |   ข่าว/กิจกรรม   |   บทความวิชาการ   |   ความรู้เพื่อประชาชน   |   กระดานข่าว   |   ติดต่อ   |   English version

ความเคลื่อนไหวสมาชิก

บทความวิชาการ

ข่าวและกิจกรรม

กระดานข่าว

Home / สนทนาปัญหาสุขภาพ


ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย)
เวบไซต์ นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้พื้นฐานในการตรวจ คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม แก่สูติ-นรีแพทย์ รังสีแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลมารดาพร้อมทารกในครรภ์ และผู้ป่วยทางนารีเวช เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานในการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง และเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาแก่มารดาพร้อมลูกในครรภ์ และผู้ป่วยทางนารีเวช ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง


The Thai Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
The Thai Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (THSOUG) recognizes the importance of having ultrasound resources for our providers. In order to enhance skill and knowledge in this particular field, this THSUOG website aims to be an academic resources to all medical care team; OB-GYN, radiologists, and primary practitioners and students, including nursing personnel and related multidisciplinary team.

3rd THSOUG conference     
 
ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย)     RamaVI Rd, Ratchathewi, Bangkok, 10400, Thailand  Contact person : Prof.Dr. Apichart Chittacharoen

Website optimize for 1024x728 display     Number of visits since January, 2009 :