หน้าหลัก   |   เกี่ยวกับเรา   |   กรรมการชมรม   |   สมาชิก   |   ข่าว/กิจกรรม   |   บทความวิชาการ   |   ความรู้เพื่อประชาชน   |   กระดานข่าว   |   ติดต่อ   |   English version

ความเคลื่อนไหวสมาชิก

บทความวิชาการ

ข่าวและกิจกรรม

กระดานข่าว
Home / สนทนาปัญหาสุขภาพ


ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าร่วม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 ความก้าวหน้าของการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติกรรม : Advance in obstetric ultrasound ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เขตดินแดง กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย)

การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม เป็นตรวจที่สำคัญ และมีการส่งตรวจเป็นประจำ ดังนั้นความรู้ในด้านการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง จึงมีความสำคัญต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางสูติ-นรีเวชกรรม

ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม (ไทย) จึงได้เล็งเห็นความสำคัญถึงความรู้พื้นฐานถึงการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ทางสูติ-นรีเวชกรรม ทางชมรมจึงได้จัดรวบรวมบทความจากแพทย์ผู้มีความชำนาญใน การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรมจากสถาบันต่างๆที่มีชื่อเสียง ในประเทศไทย

โดยทางชมรมหวังว่าเวบไซต์นี้จะเป็นความรู้พื้นฐานในการตรวจ คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม แก่สูติ-นรีแพทย์ รังสีแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลมารดาพร้อมทารกในครรภ์ และผู้ป่วยทางนารีเวช เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานในการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ทางสูติ-นรีเวชกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยทางชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม (ไทย) มีเจตนารมณ์ที่จะเผยแพร่ความรู้ทางด้านการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางด้านสุติ-นรีเวชกรรม แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาแก่มารดาพร้อมลูกในครรภ์ และผู้ป่วยทางนารีเวช ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง3rd THSOUG conference     
 
ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย)     RamaVI Rd, Ratchathewi, Bangkok, 10400, Thailand  Contact person : Prof.Dr. Apichart Chittacharoen

Website optimize for 1024x728 display