หน้าหลัก   |   เกี่ยวกับเรา   |   กรรมการชมรม   |   สมาชิก   |   ข่าว/กิจกรรม   |   บทความวิชาการ   |   ความรู้เพื่อประชาชน   |   กระดานข่าว   |   ติดต่อ   |   English version

ความเคลื่อนไหวสมาชิก

บทความวิชาการ

ปฎิทินกิจกรรม

ข่าวเด่น

กระดานข่าว



Home / News


คณะกรรมการชมรม


Committee Profile Website E-mail
รศ.นพ.สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ ประธาน
Assoc.Prof. Somsak Suthutvoravut MD
Profile   Email
ศ.นพ.เยื้อน ตันนิรันดร กรรมการ
Prof. Yuen Tannirandorn MD
Profile    
รศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ กรรมการ
Assoc.Prof.Thawanvong Rattanasiri MD
Profile   Email
น.อ.นพ.วิบูลย์ เรืองชัยนิคม กรรมการ
Gp.Capt.Wibool Rueangchainikhom MD
Profile    
พ.อ.พญ.จุฑาวดี วุฒิวงศ์ กรรมการ
Col.Juthawadee Vuthiwong MD
Profile   Email
รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ กรรมการ
Assoc.Prof.Chanane Wanapirak MD                                    
Profile          Email
รศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ กรรมการ
Assoc.Prof.Thitima Soonthornsat MD
Profile   Email
นพ.เอกชัย โควาวิสารัช กรรมการ
Ekachai Kovavisarach MD
Profile    
รศ.นพ.พฤหัส จันทร์ประภาพ กรรมการ
Assoc.Prof.Pharuhas Chanprapaph MD
Profile          Email
รศ.นพ. เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า กรรมการ
Assoc.Prof.Densak Pongrojpaw MD
Profile   Email
ผศ.พญ.สมศรี พิทักษ์กิจรณกร กรรมการ
Asst.Prof.Somsri Pitukkijronnakorn MD
Profile   Email
รศ.อรพินธ์ เจริญผล กรรมการ
Assoc.Prof.Orapin Chaleornphol
Profile   Email
ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ กรรมการ
Prof.Apichart Chittacharoen MD
Profile Website Email




THSUOG 3rd Conference





     
 
ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย)     RamaVI Rd, Ratchathewi, Bangkok, 10400, Thailand  Contact person : Prof.Dr. Apichart Chittacharoen

 Number of visits since January, 2009 :