หน้าหลัก   |   เกี่ยวกับเรา   |   กรรมการชมรม   |   สมาชิก   |   ข่าว/กิจกรรม   |   บทความวิชาการ   |   ความรู้เพื่อประชาชน   |   กระดานข่าว   |   ติดต่อ   |   English version

ความเคลื่อนไหวสมาชิก

บทความวิชาการ

ข่าวและกิจกรรม

กระดานข่าวHome / News


ติดต่อชมรม : Contact us  ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย)
  Thai Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
  RamaVI Rd, Ratchathewi, Bangkok, 10400, Thailand
  Tel: :+66 (2) 000 0000 to 10 ext. 250, 629, 290  
  Fax:
  +66 (2) 000 0000
  Website: www.thsuog.org   
  E-mail:
  apichart@thsuog.org
3rd THSOUG conference

     
 
ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย)     RamaVI Rd, Ratchathewi, Bangkok, 10400, Thailand  Contact person : Prof.Dr. Apichart Chittacharoen

 Number of visits since January, 2009 :