หน้าหลัก   |   เกี่ยวกับเรา   |   กรรมการชมรม   |   สมาชิก   |   ข่าว/กิจกรรม   |   บทความวิชาการ   |   ความรู้เพื่อประชาชน   |   กระดานข่าว   |   ติดต่อ   |   English version

ความเคลื่อนไหวสมาชิก

บทความวิชาการ

ข่าวและกิจกรรม

กระดานข่าว

Home / สนทนาปัญหาสุขภาพ


ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม
ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553
เรื่อง ความก้าวหน้าของการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติกรรม
Advance in obstetric ultrasound
ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
วันที่ 13 – 15 มกราคม พ.ศ. 2553


ประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553
เรื่อง FROM THE WOMP TO THE WORLD
ระหว่าง วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2553
ณ.ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี


ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย)
ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย) ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าร่วม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 เรื่อง ความก้าวหน้าของการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติกรรม : Advance in obstetric ultrasound

วันที่ 13 – 15 มกราคม พ.ศ. 2553
ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เขตดินแดง กรุงเทพฯ


ประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2552 ชมรมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
ประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2552
ชมรมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
Theme : Humanized Health Care in Maternal and Fetal Medicine
ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2552
ณ ห้องเพชรบุรี 1-3
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช ชะอำ (จ.เพชรบุรี)


ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย)
ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม
Role of ultrasound for better women health care
ณ โรงแรมเอเชีย กทม. วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2551
จัดโดย ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย)

2014 BIG & BIH

3rd THSOUG conference     
 
ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย)     RamaVI Rd, Ratchathewi, Bangkok, 10400, Thailand  Contact person : Prof.Dr. Apichart Chittacharoen

Website optimize for 1024x728 display     Number of visits since January, 2009 :