หน้าหลัก   |   เกี่ยวกับเรา   |   กรรมการชมรม   |   สมาชิก   |   ข่าว/กิจกรรม   |   บทความวิชาการ   |   ความรู้เพื่อประชาชน   |   กระดานข่าว   |   ติดต่อ   |   English version

ความเคลื่อนไหวสมาชิก

บทความวิชาการ

ข่าวและกิจกรรม

กระดานข่าว

Home / สนทนาปัญหาสุขภาพ


ประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2552 ชมรมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม
การ ประชุมครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือของชมรมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้

* เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งยังเป็นการพบปะสังสรรค์กันของเหล่าสมาชิก
* เพื่อเป็นการเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัย รวมทั้งงานค้นคว้าวิจัยใหม่ ๆ เกี่ยวกับด้านสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ให้ดียิ่งขึ้น
* เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์


หัวข้อในการประชุม
หัว ข้อในการประชุมในปีนี้คือ Humanized health care in Maternal and Fetal Medicine ซึ่งเราจะเน้นการดูแลด้านอนามัยมารดาและทารกในครรภ์แบบองค์รวม ไม่เฉพาะแค่การรักษาโรคให้หายเท่านั้น แต่ดูแลไปถึงความรู้สึก ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม ทั้งของผู้ป่วยและครอบครัวด้วย ที่ผ่านมาส่วนใหญ่แพทย์จะเน้นที่การรักษาพยาบาลให้หายจากอาการเจ็บป่วยเท่า นั้น ซึ่งในบางครั้งผู้ป่วยก็อาจจะมีปัญหาด้านอื่น ๆ อีกที่อาจจะมองข้ามจุดนั้นไป

รายละเอียดการจัดงาน
การประชุมครั้งนี้จะประกอบด้วย Workshop 3 เรื่อง ได้แก่

* Intrapartum fetal monitoring การอ่านและแปลผลการบันทึกการเต้นหัวใจของทารก ซึ่งพบว่าบางครั้งแพทย์ยังขาดความรู้ความชำนาญในการแปลผล ทำให้ผลลัพธ์ในการตัดสินใจของการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร
* Common obstetrics procedure การทำหัตถการฉุกเฉินในผู้ป่วยที่กำลังตั้งครรภ์ ซึ่งต้องอาศัยการตัดสินใจที่เร่งด่วน ดังนั้น การส่งเสริมให้แพทย์มีความรู้ความชำนาญจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก
* การ วินิจฉัยภาวะพันธุกรรมของทารกก่อนที่จะนำไปฝังตัว ซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม่ที่จะมีการนำเข้ามาใช้ในเมืองไทยเร็ว ๆ นี้ โดยจะมีการเริ่มวินิจฉัยจากตัวอ่อนก่อนว่ามีความผิดปรกติหรือไม่ หากมีความผิดปรกติก็จะไม่นำไปฝังตัวต่อ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความพิการของทารกได้มาก และมารดาเองก็จะปลอดภัยมากกว่า หากวินิจฉัยพบความผิดปรกติหลังจากตั้งครรภ์ไปแล้ว จนทำให้ต้องยุติการตั้งครรภ์ จะส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจของมารดาอย่างมาก


วิทยากร
วิทยากร ที่เข้าร่วมบรรยายจะมาจากโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากดารา-พิธีกรชื่อดัง คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล ร่วมบรรยายในเรื่องการคลอดแบบธรรมชาติ

สำหรับแพทย์และพยาบาลที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยกิตศึกษาจำนวน 10 หน่วยกิต


ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสาลินี อนุทรงศักดิ์
ชมรมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
โทร. 0-2718-1489, 08-9763-6841

by admin
2014 BIG & BIH

3rd THSOUG conference     
 
ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย)     RamaVI Rd, Ratchathewi, Bangkok, 10400, Thailand  Contact person : Prof.Dr. Apichart Chittacharoen

Website optimize for 1024x728 display     Number of visits since January, 2009 :