หน้าหลัก   |   เกี่ยวกับเรา   |   กรรมการชมรม   |   สมาชิก   |   ข่าว/กิจกรรม   |   บทความวิชาการ   |   ความรู้เพื่อประชาชน   |   กระดานข่าว   |   ติดต่อ   |   English version

ความเคลื่อนไหวสมาชิก

บทความวิชาการ

ข่าวและกิจกรรม

กระดานข่าว

Home / สนทนาปัญหาสุขภาพ


ประชุมวิชาการครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย)
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553

ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย) ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าร่วม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 เรื่อง ความก้าวหน้าของการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติกรรม : Advance in obstetric ultrasound

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้และทักษะในการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทาง สูติกรรม เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในทางสูติกรรม นำไปสู่การดูแลผู้ป่วยทางสูติกรรมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รูปแบบการประชุมวิชาการ

- การบรรยายวิชาการ เป็นเวลา 2 วัน
- Workshop เป็นเวลา 1 วัน
วันเวลา และสถานที่

วันที่ 13 – 15 มกราคม พ.ศ. 2553
ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เขตดินแดง กรุงเทพฯ

รายละเอียดการประชุมคลิกที่นี่

by admin
2014 BIG & BIH

3rd THSOUG conference     
 
ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย)     RamaVI Rd, Ratchathewi, Bangkok, 10400, Thailand  Contact person : Prof.Dr. Apichart Chittacharoen

Website optimize for 1024x728 display     Number of visits since January, 2009 :