หน้าหลัก   |   เกี่ยวกับเรา   |   กรรมการชมรม   |   สมาชิก   |   ข่าว/กิจกรรม   |   บทความวิชาการ   |   ความรู้เพื่อประชาชน   |   กระดานข่าว   |   ติดต่อ   |   English version

ความเคลื่อนไหวสมาชิก

บทความวิชาการ

ข่าวและกิจกรรม

กระดานข่าว

Home / สนทนาปัญหาสุขภาพ


ประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)
ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าร่วม

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553
เรื่อง FROM THE WOMP TO THE WORLD

ระหว่าง วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2553
ณ.ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่

น.ส.สาลินี อนุทรงศักดิ์
สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)
ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพ
โทรศัพท์ 02-718-1489 โทรสาร 02-7181488

Download Brochure / ดาวน์โหลดแผ่นพับ


by admin
2014 BIG & BIH

3rd THSOUG conference     
 
ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม(ไทย)     RamaVI Rd, Ratchathewi, Bangkok, 10400, Thailand  Contact person : Prof.Dr. Apichart Chittacharoen

Website optimize for 1024x728 display     Number of visits since January, 2009 :